Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

ΛΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (κλικ στους συνδέσμους για λεπτομέρειες)

1) Τα φυσικά φαινόμενα και η επιστημονική ερμηνεία τους - Τόμος Ι


2) Τα φυσικά φαινόμενα και η επιστημονική ερμηνεία τους - Τόμος ΙΙ


3) Τα φυσικά φαινόμενα και το μέλλον - Τόμος ΙΙΙ (αναμένεται το 2020)

4) Εντός του 2020-2021 αναμένονται και άλλα, τόσο για το ευρύ κοινό, όσο και για φοιτητές/σπουδαστές (Συνήθεις και μερικές διαφορικές εξισώσεις, Ανάλυση συναρτήσεων μίας και πολλών μεταβλητών, όπως και Μηχανική αλλά και Ηλεκτρομαγνητισμός)!


--------------------------------------------------------------